Бази Данни

 • Error establishing a database connection
  Съобщенията за липса на връзка с базата данни са различни в зависмост от изпозлвания CMS за сайта.При WordPress съобщението е:Error establishing a database connectionПри Joo...
 • В сайта вместо кирилица се визуализират "????????????". Какъв е проблема и как да го коригирам?
  Вместо да се визуализира кирилицата на вашия сайт, се визуализират само въпросителни знаци. В phpMyAdmin кирилицата също не се вижда правилно, а се визуализира по подобен начин: Äîáðå äîøëèПричината затова се дължи на разл...
 • Как да поправя/оптимизирам база данни?
  Понякога MySQL базите данни работят много по-бавно, отколкото би трябвало, или се появяват грешки. В такъв случай е добре да се поправи и оптимизира базата данни, като това може да бъде направено бързо и лесно посредством phpMyAdmin. Ето и необх...
 • Как да създам и ползвам MySQL база данни в моя хостинг акаунт?
  За да ползвате MySQL бази данни във Вашия хостинг акаунт, е необходимо:Да създадете база данни.Да създадете потребител.Да асоциирате създадената база данни с потребителя и да му зададете права.За да...
 • Какъв е адреса на MySQL сървъра?
  Адресът (host) за свързване към MySQL сървър при cloudweb.bg е: ...
 • Оптимизация на заявки съдържащи ORDER BY RAND()
  Много важна част при разработката на динамичен сайт е да се обърне внимание на заявките, които се изпълняват към SQL сървъра. Те трябва да бъдат добре структурирани и да обработват само необходимата информация, без излишно избрани редове и колон...