• В тази статия ще Ви запознаем как да използвате по-нова или по-стара версия на PHP или различни версии във всяка папка отделно.Нужно е да проверите коя версия на PHP е активна за хостин...
  • Конфигурационният файл на php се казва "php.ini". Чрез него могат да се променят различни настройки на php. По подразбиране на сървърите са зададени определени настройки, които да удовлетворяват нуждите на всички клиенти. Ако обаче някой от клие...