Възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)


Всичко за оферирането за целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)

Целевата ROAS Ви дава възможност да оферирате въз основа на целевата възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS). Има заложена стратегия в AdWords Интелигентно офериране и Ви помага да получите по-висока стойност на реализациите или приходи при зададената от Вас целева ROAS. Офертите Ви автоматично се оптимизират при провеждането на търга, което Ви дава възможност да създавате конкретни оферти за всеки търг.

Целевата ROAS е налична като стандартна стратегия за единична кампания или като стратегия за портфолио за няколко кампании, рекламни групи и ключови думи. Тази статия обяснява как работи оферирането за целева ROAS и какви са настройките за него.

Преди да започнете

Ако все още не знаете кой тип стратегия за офериране за портфолио е подходящ за Вас, първо прочетете Всичко за автоматичното офериране . Ако имате кампании в Пазаруване, научете Всичко за автоматичното офериране при кампании в Пазаруване.

Преди да можете да прилагате стратегия за офериране за целева ROAS към рекламните си групи или кампании, ще трябва да зададете стойности за реализациите, които проследявате.

За да увеличите максимално резултатите си и да осигурите достатъчно данни на алгоритмите на машинното обучение за вземане на аргументирани решения за офериране, Ви препоръчваме да разполагате с поне 50 реализации през последните 30 дни. Също така е полезно, ако ключовата Ви дума, рекламна група или кампания са постигали стойности за реализациите с подобно темпо в продължение на поне няколко дни.

Начин на работа

AdWords предвижда бъдещите реализации и свързаните с тях стойности, като използва отчитаните от Вас стойности на реализациите, които задавате чрез проследяването на реализациите. След това програмата задава оферти за максимална цена на кликване (макс. CPC), за да получи максимална стойност на реализациите Ви, като в същото време се опитва да достигне средна възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), равна на целевата Ви.

Използване на целева ROAS с различни типове кампании:

  • За кампании от типа Само за мрежата за търсене и Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежаAdWords ще се опита да достигне средна възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), равна на целевата Ви, за всички ключови думи, рекламни групи и кампании, използващи тази стратегия.
  • За кампании от типа Само за дисплейната мрежа AdWords ще достигне средна възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), равна на целевата Ви, за всички рекламни групи и кампании, използващи тази стратегия. Имайте предвид, че целевата ROAS не може да се използва за кампании от типа „Само за дисплейната мрежа – Мобилни приложения“ или от типа „Само за дисплейната мрежа“ с цели „Инсталиране на мобилното Ви приложение“ или „Ангажиране с мобилното Ви приложение“.
  • При кампании в Пазаруване AdWords ще се опитва да достигне средна ROAS равна на целевата Ви възвръщаемост за всички рекламни групи и кампании, използващи тази стратегия.

Някои реализации могат да доведат до по-висока ROAS, а други – до по-ниска, но като цяло AdWords ще опита да запази стойността на реализациите спрямо разходите Ви равна на зададената от Вас целева възвръщаемост. Ако например зададете целева ROAS от 500%, докато я достига, AdWords автоматично ще коригира офертите Ви, за да опита да увеличи максимално стойността на реализациите Ви. За да Ви помогне да подобрите ефективността си в рекламни търгове, тази стратегия коригира офертите, използвайки подробности в реално време, като устройство, браузър, местоположение и час от денонощието. Тя също така автоматично коригира офертите въз основа на това дали някой е в един от списъците Ви за ремаркетинг или не.

AdWords ще препоръча стойност за целева ROAS, след като настроите нова стратегия за офериране в „Споделена библиотека“ и изберете към кои кампании да я приложите. Тази препоръка се изчислява въз основа на действителната Ви ROAS през последните няколко седмици. Ще изключим ефективността от последните няколко дни заради реализациите, чието осъществяване може да отнеме повече от един ден след кликването върху рекламата. Можете да изберете дали да използвате тази препоръчителна стойност за целева ROAS, или да зададете своя собствена.

Пример:

Да речем, че изчислявате продажбите за онлайн магазина си за дамски обувки и искате да оптимизирате офертите си въз основа на крайната стойност в пазарската кошница. Целта Ви е да получите продажби на стойност 5 лв. (това е стойността на реализациите Ви) за всеки 1 лв., изразходван за реклами. Задавате целева ROAS от 500% – за всеки 1 лв. разход за реклами искате да получите 5 пъти повече приходи.

Изчисленията са следните:

(продажби за 5 лв. / 1 лв. разходи за реклами) x 100% = 500% целева ROAS

След това AdWords автоматично ще зададе офертите Ви за макс. CPC, за да увеличи максимално стойността Ви на реализация, като същевременно ще се опита да достигне целевата Ви ROAS от 500%.

Корекции на офертите и целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)

Корекциите на офертите Ви позволяват да показвате рекламите си по-често или по-рядко според това къде, кога и как търсят хората. Тъй като целевата ROAS спомага за оптимизирането на офертите Ви въз основа на данни в реално време, съществуващите Ви корекции на офертите не се използват. Има едно изключение: Можете все пак да зададете коригиране на офертите за мобилни устройства от -100%. Имайте предвид, че не е необходимо да премахвате корекциите на офертитете просто няма да се използват.

Настройки

Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)

Целевата ROAS е средната стойност на реализациите (например приходите), която искате да получите за всеки изразходван от Вас лев за реклами. Имайте предвид, че тя може да окаже влияние върху обема на получените реализации. Възможно е например задаването на твърде висока цел да ограничи обема на трафика, който могат да получат рекламите Ви.

Следват няколко съвета, които да Ви помогнат да зададете целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), която е подходяща за Вас:

  • Опитайте да зададете целева ROAS въз основа на данните си за минали периоди относно стойността на реализациите спрямо разходите за ключовите думи, рекламните групи или кампаниите, за които искате да приложите тази стратегия. Това ще Ви помогне да увеличите максимално стойността на реализациите си, като в същото време достигнете същата възвръщаемост на разходите за реклама, която получават ключовите думи, рекламните групи или кампаниите Ви.
  • За да намерите данните си за минали периоди относно стойността на реализациите спрямо разходите, трябва да изберете Промяна на графи от падащото меню „Графи“ и да добавите графата Цена/стойност на реал. от списъка с графи за реализациите. След това умножете по 100 показателя си за стойност на реализациите спрямо разходите, за да получите процента на целевата си възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS).

Лимити за офертите

Задаването на лимити за офертите за целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) не се препоръчва, защото може да ограничи автоматичното оптимизиране на офертите Ви, извършвано от AdWords. То може също така да попречи на AdWords да коригира офертите Ви до стойността, с която най-добре ще достигнете целевата си ROAS. Ако все пак зададете лимити, те ще се използват само при търговете в мрежата за търсене.

  • Лимит за макс. оферти: Най-високата ръчно настроена оферта за CPC, която искате AdWords да зададе за ключовите думи, рекламните групи или кампаниите, използващи целевата ROAS.
  • Лимит за мин. оферти: Най-ниската оферта за максимална CPC, която искате AdWords да зададе за ключовите думи, рекламните групи или кампаниите, използващи целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS). Имайте предвид, че AdWords може да зададе максимална CPC, която е под минималната граница на офертата Ви, обикновено въз основа на интелигентното ценообразуване. Това означава, че лимитът за офертите, който посочвате тук, не е най-ниската оферта, която може да бъде зададена.

Съвет: Изберете за кои реализации да оферирате

Следните настройки за проследяване на реализациите Ви позволяват да персонализирате начина, по който оферирате за реализации:

  • Настройката Включване в „Реализации“ позволява да решите дали да включвате отделни действия, водещи до реализация, в графата си за отчитане „Реализации“. Данните в тази графа се използват от стратегии за офериране, като целева CPA, целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) и ECPC, така че стратегията Ви за офериране ще оптимизира само въз основа на реализациите, които сте избрали да включвате. Научете повече
  • Настройката Включване на реализации от кръстосване на устройства позволява да включвате реализации от кръстосване на устройства в графата си „Реализации“, както и в стратегиите си за офериране въз основа на реализации. Научете повече

Цели за рекламни групи

Можете да приложите индивидуална целева ROAS към рекламните си групи, като използвате стандартна стратегия за кампания. Със стратегия за портфолио Вашите кампании, рекламни групи и ключови думи се оптимизират заедно за една цел. Със стандартна стратегия обаче можете да зададете отделни цели за всяка рекламна група.

Имайте предвид, че ако не е нужно да задавате цели за отделни рекламни групи, стратегията за портфолио е възможно да осигури по-висока ефективност.

Ефективна целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)

Ефективната Ви целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) е средната ROAS, за която е оптимизирана стратегията Ви за офериране. Тя представлява усреднена стойност на промените, които сте направили върху целевата си ROAS за определен период от време. По тази причина ефективната Ви целева ROAS може да е различна от целевата ROAS, която сте задали.

Този показател Ви дава възможност да измервате ROAS, по която е насочвала стратегията Ви за офериране през конкретни периоди от време. Можете да видите за какво действително е оптимизирана стратегията Ви в даден период, като го зададете. Имайте предвид, че за периоди без трафик няма да имате ефективна целева ROAS.

Можете да намерите този показател в отчета за стратегията си за офериране до „Средна ROAS“, където е представена действителната ROAS, която е успяла да постигне тази стратегия. Ефективната целева ROAS е налице при стандартни стратегии за офериране и при такива за портфолио.


Намирате ли за полезно?