FTP - използване на криптирана връзка


Ще ви покажем как да използвате SSL (ftps) криптирана връзка с вашия ftp клиент.
FTPS връзката се установява на същия порт както ftp връзката - 21. Това което трябва да знаем обаче е, че за да се свържем към сървъра е необходимо да използваме не както при стандартната ftp връзка нашето домейн име, а домейн името на сървърът където е поместен хостингът. В нашия случай то е - setra.icnhost.net. Ако не знаете на кой сървър е разположим хостингът ви, то може да го проверите от вашия потребителски акаунт в my.icn.bg, меню "Споделен Хостинг" след което избирате хостинг планът си.
След като отворим ftp клиентът който ползване - обект на това ръководство ще бъде FileZilla, отиваме на File -> Site Manager ...
 

2. В отворилият се диалогов прозорец избираме New Site


3. Избираме име на сайтът който добавяме (в този случай mydomain), в полето Host: въвеждаме името на сървъра на който се намира хостинга, както вече споменахме по-горе в нашия случай е setra.icnhost.net, за Port въвеждаме 21, за Protocol: FTP - File Transfer Protocol, за Encryption: Require explicit FTP over TLS, Logon Type: Normal и в полетата User и Password се въвеждат потребителското име и паролата за съответния ftp потребител, които в нашият случай са  ivan / secret


След като сме въвели необходимата информация натискаме бутона Connect и вече можем да променяме файловете в нашата директория на сървъра.

Веднъж така направена тази процедура не е необходимо да я повтаряме при всяко свързване към сървъра. Когато сме добавили тези данни всяко следващо свързване се осъществява лесно чрез бутон горе в ляво на FileZilla.


Така направените настройки са валидни за всеки друг ftp клиент.

Намирате ли за полезно?