Какви настройки да задам в FTP client (Filezilla, CuteFTP, CyberDuck)?


В тази статия ще Ви покажем как да настройвате FTP клиент за да извършвате трансфери на файлове от персоналния Ви компютър към определен сървър. За целта е необходимо да свалите и инсталирате приложение на вашия персонален компютър. Прилагаме линкове на три от най-използваните FTP клиенти:CyberDuck - https://cyberduck.io/

Първо ще разгледаме как се настройва FTP клиент Filezilla, като при неговото стартиране се визуализират следните четири полета в които трябва да се въведе информацията от активационния имейл.


В полето "Locale site" може да видите, че Filezilla е заредила основната директория /home/nikolay/Pictures, която подаваме за конкретната статия за пример. Основно трябва да въведете данните в следните четири полета:

1. Host: Тук въвеждате името на сървъра или неговият IP адрес, който може да намерите в активационния имейл, който сте получили от нашата система.

2. Username: Тук въвеждате вашето потребителско име, което можете да намерите в активационния имейл, който сте получили от нашата система.

3. Password: Тук въвеждате вашата парола, която е случайно генерирана от нашата система и можете да намерите в активационния имейл, който сте получили от нашата система.

4. Port: Тук въвеждаме номера на порта който, е 21.
При успешна връзка чрез FTP клиента ще се визуализира в дясно желаната директория, която се намира на сървъра.


Вторият FTP клиент, който ще разгледаме е CuteFTP. При стартирането на приложението отново имаме четири полета в които трябва да се въведе информацията от активационния имейл.


1. Host: Тук въвеждате името на сървъра или неговият IP адрес, който можете да намерите в активационния имейл, който сте получили от нашата система.

2. Username: Тук въвеждате вашето потребителско име, което можете да намерите в активационния имейл, който сте получили от нашата система.

3. Password: Тук въвеждате вашата парола, която е случайно генерирана от нашата система и можете да намерите в активационния имейл, който сте получили от нашата система.

4. Port: Тук въвеждаме номера на порта който, е 21.
При успешна връзка чрез FTP клиента ще се визуализира в дясно желаната директория, която се намира на сървъра:
 

Последният FTP клиент е CyberDuck, който най-често се използва от потребителите на Mac OS. При стартирането на приложението трябва да натиснете бутона "Open connection". След което се визуализира прозорец с четири полета, в които трябва да се въведе информацията от активационния имейл. Финално се подава отметка на опцията "Add to Keychain" и натискате бутона "Connect" за да се свържете към сървъра.


1. Host: Тук въвеждате името на сървъра или неговият IP адрес, който можете да намерите в активационния имейл, който сте получили от нашата система.

2. Username: Тук въвеждате вашето потребителско име, което можете да намерите в активационния имейл, който сте получили от нашата система.

3. Password: Тук въвеждате вашата парола, която е случайно генерирана от нашата система и можете да намерите в активационния имейл, който сте получили от нашата система.

4. Port: Тук въвеждаме номера на порта който, е 21.
При успешна връзка чрез FTP клиента ще се визуализира главната директория, която се намира на сървъра.


Намирате ли за полезно?