• Как се генерират лийдове (сделки)? Интернет дава голяма възможност за набиране на лийдове. Интернет реклама, социални мрежи, анонси, промоции, игри, всяка дейност в нета, може да доведе при вас нови лийдове. Обмислете стра...
  • Възвръщаемост на инвестициите (ROI) Каква печалба имате от рекламите си в сравнение с разходите за тях? За да изчислите възвръщаемостта на инвестициите си, от приходите, получени от реклам...
  • Всичко за оферирането за целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) Целевата ROAS Ви дава възможност да оферирате въз основа на целевата възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)....
  • Обявяване на проекта в ЕРП - на &#1...
  • Какво са Системите за Управление на Бизнес процеси? Процесите са в центъра на всяка една организация. Те не просто описват по какъв начин трябва да се изпълняват задачите, но в каква...