Бизнес Процеси

 • Лийд Мениджмънт

  Как се генерират лийдове (сделки)? Интернет дава голяма възможност за набиране на лийдове. Интернет реклама, социални мрежи, анонси, промоции, игри, всяка дейност в нета, може да доведе при вас нови лийдове. Обмислете стра...
 • Възвръщаемост на инвестициите (ROI)

  Възвръщаемост на инвестициите (ROI) Каква печалба имате от рекламите си в сравнение с разходите за тях? За да изчислите възвръщаемостта на инвестициите си, от приходите, получени от реклам...
 • Възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)

  Всичко за оферирането за целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) Целевата ROAS Ви дава възможност да оферирате въз основа на целевата възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS). ...
 • Поетапно изпълнение на проекти в 6 стъпки

  Обявяване на проекта в ЕРП - на ...
 • Управление на Бизнес процеси

  Какво са Системите за Управление на Бизнес процеси? Процесите са в центъра на всяка една организация. Те не просто описват по какъв начин трябва да се изпълняват задачите, но в каква...